Friday, 9 June 2017

2017-32


I light
a cigar

                      just before
                      awakening

and the swifts

                      jellyfish
                      are born

return

                     in my eyes

jeg tænder
en cigar

                        lige før
                        jeg vågner

og mursejlerne

                       fødes vandmænd

vender hjem

                       i mine øjne

Wednesday, 7 June 2017

2017-31

a man
goes into the wilderness
”alone”

                                       face it

the ” ”
means

                                      we are

he's got
a tv crew
tagging
along

                                       space creatures

en mand
går ud i vildmarken
”alene”

                                       se det i øjnene

” ”
betyder

                                       vi er

at han har
et tv hold
med sig

                                      rumvæsner
'

Thursday, 18 May 2017

2017-29


put a finger
on it
(and own it?)

                                  hush the birds

the now
present

                                 then you can almost hear

in a fragment of a photo
of Caravaggio’s
Crucifixion of St. Peter

                                the cloud roof click
                                into place


sæt en finger
på det
(og tag ejerskab?)

                               tys på fuglene

nuet
til stede

                               og du kan næsten høre

i et fragment af et foto
af Caravaggios
St. Peters Korsfæstelse

                               skytaget klikke på plads

Wednesday, 17 May 2017

2017-29


of course
they’ve come

                        the entelechy
                        of Caravanserai

w/o making
making
a fuzz

                       is that where
                       the groove

swifts
swallows
lilacs

                       begins?

selvfølgelig
er de kommet

                       Caravanserai’s
                       enteleki

uden stort
ståhej

                       er det dér
                       rillen

mursejlere
svaler
syrener

                      begynder?
Caravanserai: Santana, 19272

Tuesday, 11 April 2017

2017-28


if I had
a cause
to fight for

                        in The Temple of the Giant Jaguar

would
the birch tree

                        a spider unaware

follow me?

                        of Googlehvis jeg havde
en sag
at kæmpe for

                         i Den Store Jaguars Tempel

ville
birketræet

                         en edderkop
                         der ikke ved

følge mig?

                         hvad Google er

Sunday, 9 April 2017

2017-27


for reasons
I won’t bother
to explore

                            sea fog

the sound
of whiskers
on a drum
                            I could form a friend

is that
of an endless
Sunday rain

                             from that

in a provincial
town smelling
of fish

af grunde
jeg ikke orker
undersøge

                             havgus

er lyden
af whiskers
på en tromme

                             jeg ku’ forme en ven

lyden
af en endeløs
søndagsregn

                             af den

i en provinsby
der lugter
af fisk

Saturday, 1 April 2017

2017-26 parallel cherita


sometimes there’s a language

                                          Easter lilies in the gardens

sometimes
sea fog takes over

                                          Easter lilies on my table
                                          just to remind me

sometimes
it doesn’t
make a difference

                                         I live
                                         on
                                         Earth

nogle gange er der et sprog

                                         påskeliljer i haverne

nogle gange
ta’r havgusen over

                                         påskeliljer på mit bord
                                         bare for at minde mig om

nogle gange
gør det ikke
nogen forskel

                                         at jeg lever
                                         på
                                         Jorden

Saturday, 25 March 2017

2017-25 parallel cherita


we listened and listened

                                          no- and everywhere to go

with the collective ears of mankind
just to discover

                                           always beginning and ending
                                           with sore feet

that all sounds
of the previous universe combined
(also) was: sigh!

                                           and the new
                                           I see
                                           is old

vi lyttede og lyttede

                                          ingen og alle steder at gå hen

med menneskehedens samlede ører
blot for at opdage

                                         altid begyndende og endende
                                         med ømme fødder

at alle lyde
fra det forrige univers samlet
(også) var: suk!

                                         og det nye
                                         jeg ser
                                         er gammelt

Friday, 24 March 2017

2017-24 parallel cherita


that’s what we do

                                          it’s where I left it

we conjure up nightmares
to pass the time

                                         the wheeled trunk
                                         full of laundry

shortly the bombardment
of birch pollen
will begin

                                         there’s no deeper
                                         meaning
                                         in that


det’ det vi gør

                                     den er hvor jeg efterlod den

fremmaner mareridt
for at fordrive tiden

                                     kufferten med hjul
                                     fuld af vasketøj

snart vil bombardementet
med birkepollen
begynde

                                    der er ingen dybere
                                    mening
                                    i dét

Thursday, 23 March 2017

2017-23 parallel cherita


first there’s a crow

                                      if not enlightenment

then a disease
with an easy name

                                      then free advice concerning
                                      running a marathon

after that the fortunate
are offered
10.000 ways to forget

                                      the day
                                      is now longer
                                      than my patienceførst er der en krage

                                      hvis ikke oplysning

så en sygdom
med et nemt navn

                                      så gratis råd angående
                                      at løbe et marathon

efter det bliver de heldige
tilbudt 10.000 måder
at glemme på

                                       dagen
                                       er nu længere
                                       end min tålmodighed

Wednesday, 22 March 2017

2017-22 parallel cherita

to the question of evil

                                    with sandfaces

I twist a thread
around my index finger

                                    the elders refuse
                                    to give a name

and discover
it's a bored
frog

                                     to the eye born
                                     in a desert
                                     tribetil spørgsmålet om det onde

                                           med sandansigter

snor jeg en tråd
omkring min pegefinger

                                           nægter de gamle
                                           at navngive

og opdager
at det er en frø
der keder sig

                                           øjet
                                           født
                                           i en ørkenstamme

2017-21

from the myths / fra myterne

, who spake

                      in as much as

and went
into a hole

                      the stareaters

then came out
a whale

                      were gone


, som talede

                         for så vidt som

gik
ind i et hul

                        stjerneæderne

og kom ud
som en hval

                         var væk

Monday, 20 March 2017

2017-20

, who
snapping
his fingers

                     deep in
                     the lake

slowed down

                     what will
                     become

snow

                      swallows, som
knipsende
med fingrene

                         dybt nede
                         i søen

standsede
sneens

                         dét der
                         vil blive

fart

                          til svaler

2017-19

that’s
the choice?

                     those high-pitched
                     chirps

watch
the news
again

                     penetrating my
                     bass-tinnitus ...

or the sky
darken?

                     is that my ancestors?
er dét
valget?

                     de dér højfrekvente
                     pip

at se
nyhederne
igen

                     der trænger gennem
                     min bas-tinnitus ...

eller himlen
mørkne?

                      er det mine forfædre?

Wednesday, 15 March 2017

2017-18


one space?
two spaces?

                        on its way
                        to Russia

one’s enough
to hold
boredom

                        a Screaming Eagle
                        shits

and
a porcelain bear

                        in a forest

ét mellemrum?
to mellemrum?

                          på sin vej
                          til Rusland

ét er nok
til at rumme
kedsomhed

                         skider en Skrigeørn

og
en porcelænsbjørn

                         i skoven

Screaming Eagle, the Danish name for the ”Greater Spotted Eagle”

Monday, 13 March 2017

2017-17


at first
it’s nothing

                           carpets of crocus

then it
becomes
less

                           I guess they’re weaved

the mantra
that takes me
outta here

                           after a plan
                           of some kind

først
er det
ingenting

                           tæpper af krokus

så bliver
det mindre

                           jeg gætter at
                           de væves

mantraet
der fører mig
ud herfra

                           efter en plan
                           af en slags

Saturday, 11 March 2017

2017-16


what’s there
to know?

                          just as I gather
                         strength enough
                         to say:

the old
chair

                         this is like that
                         that is like this


in a new
place

                         it changeshvad er der
at vide?

                      ligesom jeg
                      får samlet kræfter
                      til at sige:

den gamle
stol

                       denne er som det dér
                       det dér er som denne her

på et nyt
sted

                       forandres den-det

Thursday, 9 March 2017

2017-15


2017-14 (Om Purnamadah Purnamidam etc.)

consciousness
before

                           when it stopped
                           falling

consciousness
after

                           the rain
                           left the streets

consciousness
in between

                           a bit more

and a mild
cough remedy

                           desolate
bevidsthed før

                           da den holdt op
                           med at falde

bevidsthed efter

                           efterlod regnen
                           gaderne

bevidsthed
ind i mellem


                            en anelse mere

og en mild
hostesaft

                            øde


Om
Purnamadah Purnamidam
Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate
Om shanti, shanti, shanti

One translation:
Om.
That is the absolute, this is the absolute;
from the absolute, the absolute becomes manifest;
when the absolute is added to or taken away from the absolute,
the absolute remains.
Om. Peace! Peace! Peace!

Wednesday, 8 March 2017

2017-13

winter

                          open the window

still unsure
whether

                           just enough for the wind
                           to howl

to stay
or warm away

                           that's as wild as it gets
vinter

                             åbner vinduet

stadig
usikker på

                             akkurat nok til
                             at vinden kan hyle

om den skal blive
eller varme væk

                             det' så vildt det bli'rTuesday, 7 March 2017

2017-12

in
the inner
ear

                             unless

the glass
harmonica

                             you stand on it

of world peace

                             the horizon

and 1008 penguins

                             will snake away

celebrating
Maha Shivaratri

                             and leave you
                             homeless
i
det indre
øre

                            med mindre

verdensfredens

                            du står på den

glasharmonika

                            vil horisonten

og 1008
pingviner

                            slange sig væk

der fejrer
Maha Shivarati

                            og lade dig
                            hjemløs tilbage