Monday, 21 May 2018

2018-08


all
the water
in the lake

                     where
                     the old moon was

just enough

                     a new

for
a lake

                     in its place?

.


alt
vandet
i søen

                      hvor
                      den gamle måne var


akkurat
nok

                      en ny

til
en sø

                     i dens sted?

Sunday, 13 May 2018

2018-07


easily

                  waking from a dream

there’s
sky
nuff

                   about floating islands

for
the larks

                   I check the ocean
                   under my bed

.


nemt

                   vågner fra en drøm

der er
himmel
nok

                   om flydende øer ...

til
lærkerne

                   jeg tjekker havet
                   under min seng

Saturday, 12 May 2018

2018-06


becoming

                  sometimes

un-

                  that voice

and
then

                  is a crow

not

                  at other times

still
bended

                  it’s a chair

towards
dawn

                  rocking


.


bliver
til

                  nogle gange

u-

                  er den stemme

og

                  en krage

ikke

                  andre gange

stadig
bøjet

                   en stol

mod
daggry
                   der gynger


Monday, 16 April 2018

2018-05

first thing:

                        so much easier

eyes full
of world

                        when the fly

and mucus

                        just dies

(not that there’s
much difference)

                        of old age

.

som det første:

                        så meget lettere

øjne fulde
af verden

                        når fluen

og slim

                        bare dør

(ikke at der er
megen forskel)

                        af alderdom

Saturday, 14 April 2018

2018-4


from one illusion

                                  no one
                                  to talk to

to another

                                  ’bout the weather

but there’s coffee
in this one

                                   but the weather


.


fra én illusion

                                    ingen
                                    at tale med

til en anden ...

                                    om vejret

men der er kaffe
i denne her

                                    udover vejret

Thursday, 12 April 2018

2018-03


all
over
the place

                   eventually

spring

                   they’ll colour
                   my mind

wind

                   Easter lilies

.


alle
steder

                   før eller siden

én gang

                  vil de farve
                  mit sind

forårsvind

                  påskeliljer

Monday, 5 February 2018

2018-02

old time stereo when left was left and right right and your brain balanced the two

effortlessly

                     perhaps

dust falls
on dust

                     just
                     a rumour

till
Paris
appears

                      snowdrops

.

gammeldags stereo hvor venstre var venstre og højre højre og din hjerne balancerede de to


uden
anstrengelse

                        måske

støv
falder
på støv

                        kun
                        et rygte

til Paris
viser sig

                       vintergækker

Sunday, 4 February 2018

2018-01


Wintermüdigkeit just a word I made up for the season


flu

                  at least
                  there’s the sensation

just
to remind
us

                   of cold water
                   running down

we’re
nature

                    your
                    esophagus*


Wintermüdigkeit blot et ord jeg fandt på til årstiden


influenza

                     i det mindste
                     er der fornemmelsen

bare for
at minde os
om

                     af koldt vand
                     der løber gennem

vi er
natur

                     dit spiserør

Wednesday, 27 December 2017

2017-68


after
the Birth

                      sporadic fireworks

silence

                      sporadic 
                      (and automatic)
                      flashes
                      between synapses

pierced

                     gives me
                     the faint
                     impression

and
healed

                     you could
                     turn into a fish

by rain

                     the moment
                     I touch you             ....*....


efter
Fødslen

                    sporadisk fyrværkeri

stilhed

                    sporadiske
                    (og automatiske)
                    lyn mellem synapser

gennemboret

                     gi'r mig
                     det svage
                     indtryk

og helbredt

                      at du ku'
                      forvandles
                      til en fisk

af regn
                      i det øjeblik
                      jeg rører dig