Monday, 16 April 2018

2018-05

first thing:

                        so much easier

eyes full
of world

                        when the fly

and mucus

                        just dies

(not that there’s
much difference)

                        of old age

.

som det første:

                        så meget lettere

øjne fulde
af verden

                        når fluen

og slim

                        bare dør

(ikke at der er
megen forskel)

                        af alderdom

Saturday, 14 April 2018

2018-4


from one illusion

                                  no one
                                  to talk to

to another

                                  ’bout the weather

but there’s coffee
in this one

                                   but the weather


.


fra én illusion

                                    ingen
                                    at tale med

til en anden ...

                                    om vejret

men der er kaffe
i denne her

                                    udover vejret

Thursday, 12 April 2018

2018-03


all
over
the place

                   eventually

spring

                   they’ll colour
                   my mind

wind

                   Easter lilies

.


alle
steder

                   før eller siden

én gang

                  vil de farve
                  mit sind

forårsvind

                  påskeliljer

Monday, 5 February 2018

2018-02

old time stereo when left was left and right right and your brain balanced the two

effortlessly

                     perhaps

dust falls
on dust

                     just
                     a rumour

till
Paris
appears

                      snowdrops

.

gammeldags stereo hvor venstre var venstre og højre højre og din hjerne balancerede de to


uden
anstrengelse

                        måske

støv
falder
på støv

                        kun
                        et rygte

til Paris
viser sig

                       vintergækker

Sunday, 4 February 2018

2018-01


Wintermüdigkeit just a word I made up for the season


flu

                  at least
                  there’s the sensation

just
to remind
us

                   of cold water
                   running down

we’re
nature

                    your
                    esophagus*


Wintermüdigkeit blot et ord jeg fandt på til årstiden


influenza

                     i det mindste
                     er der fornemmelsen

bare for
at minde os
om

                     af koldt vand
                     der løber gennem

vi er
natur

                     dit spiserør

Wednesday, 27 December 2017

2017-68


after
the Birth

                      sporadic fireworks

silence

                      sporadic 
                      (and automatic)
                      flashes
                      between synapses

pierced

                     gives me
                     the faint
                     impression

and
healed

                     you could
                     turn into a fish

by rain

                     the moment
                     I touch you             ....*....


efter
Fødslen

                    sporadisk fyrværkeri

stilhed

                    sporadiske
                    (og automatiske)
                    lyn mellem synapser

gennemboret

                     gi'r mig
                     det svage
                     indtryk

og helbredt

                      at du ku'
                      forvandles
                      til en fisk

af regn
                      i det øjeblik
                      jeg rører dig

Friday, 15 December 2017

2017-66

a questioning
into
the unlimited …

                              winter

ooh, look!

                              darkness
                                            so

jackdaws!

                              lid


en spørgen
ind til
det ubegrænsede …

                                vinter
                                          m

åh, se!

                                ørke

alliker!

                                solidt

Sunday, 10 December 2017

2017-65as
if
it
was


There’s a bit of movement in the huge vine that covers the back of the neighbouring house.

once
I’ve
picked
my
nose
day

I’m not sure it actually means anything.

I
cannot
unpick
it
lightNOW
I’m
enligtened?


*


som
om
det
var


Der er en smule bevægelse i den store efeu, der dækker bagsiden af nabohuset.

når
først
jeg
har
pillet
næse
dags

Jeg er ikke klar over, om det betyder noget.

kan
jeg
ikke
upille
den


lys
er
jeg
oplyst
nu?

Tuesday, 5 December 2017

2017-64


plop
plop

                   and when
                   the fog lifts

two
pills
into
the water

                   the houses
                   are rebuilt

and the day
begins

                   exactly
                   how they were


plop
plop

                  og når
                  tågen letter

to
piller
ned
i vandet

                   genopbygges
                   husene

og dagen
begynder

                   præcis
                  som de var